← Zpět na hlavní stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávku k terapiím a kurzům lze učinit osobně nebo telefonicky

V případě kurzů má uchazeč rezervované místo v jeho zvoleném kurzu po platbě kurzovného nebo jeho zálohy.

Zaplacená záloha či platba ke kurzům je nevratná, může se pouze převést na jiný termín kurzu, např. z důvodu nemoci, nejdéle však do 12 měsíců od data platby.

V případě neúčasti uchazeče na kurzu, je záloha či platba za kurz nevratná, ale je možné se přihlásit ke stejnému kurzu v následujícím termínu.

V případě, že klient nepřijde na sjednanou terapii, nebo ji zruší 24 hodin a méně předem, bude toto terapeutické okno účtováno klientovi v plné výši.

V případě, že se vlivem vyšší moci, nebo ze strany Viscerum s.r.o., nebude uchazečem zaplacený kurz konat, bude kurzovné uchazeči vráceno v plné výši.

Služby poskytujeme pouze klientům bez známek infekčního onemocnění (rýma, nachlazení atd.)

GDPR

Zasláním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a užíváním v rámci nezbytného rozsahu pro Viscerum s.r.o.

INFORMOVANÝ SOUHLAS KE KURZŮM

Berete na vědomí, že jste si plně vědomi svého zdravotního stavu a tímto prohlašujete, že rozumíte a přebíráte plnou zodpovědnost za své zdraví při účasti na kurzech. Kurzy nenahrazují lékařskou péči, ani ji jinak neupravují. Jsou čistě soukromým a terapeutickým vzděláváním v oblasti osobních zkušeností a zájmů každého uchazeče, který je svéprávný a plně zodpovědný za svá dobrovolná rozhodnutí. Viscerum s.r.o., ani žádný z jeho zastupitelů a lektorů nenesou odpovědnost za zdravotní stav účastníků, ani za vlastní výklad informací získaných na kurzech.

V případě porušení těchto doporučení můžete ohrozit své zdraví. Při nejistotě kontaktujte svého lékaře.

Přihlášením se na kurz, nebo za něj provedenou platbou, vyjadřuje účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, GDPR a informovaným souhlasem.