Náš tým

Terapeuti VISCERA

MUDr. Kateřina Študentová, vedoucí lékař a odborný garant centra

MUDr. Kateřina Študentová

Kateřina Študentová zahájila svou profesní cestu jako praktické lékařka pro dospělé. Odborné znalosti prohlubovala stážemi na specializovaných pracovištích (plicní, interní, ortopedické, urologické, onkologické, psychiatrické a další). Po atestaci se dále věnovala vzdělávání v lymfologii a rehabilitační a fyzikální medicíně, ze které absolvovala další atestaci. Pracovala v soukromých rehabilitačních praxích a v lázeňských sanatoriích. Během svého působení v Mariánských Lázních dokázala propojit všechny své znalosti k vysoce účinné léčbě pacientů s vnitřními nemocemi. Komplexně zaměřenou terapii na těchto základech nyní vede v Centru orgánové rehabilitace VISCERUM. Díky svým znalostem je vyhledávaným specialistou s mezioborovým nadhledem.

Bc. Richard Frouz, fyzioterapeut

Bc. Richard Frouz

Richard Frouz vystudoval fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté sbíral zkušenosti na pracovištích ambulantních, lůžkových i lázeňských. Richard Frouz se neustále intenzivně vzdělává. Hlubokými znalostmi a zkušenostmi se z něj stal výborný terapeut s komplexním pohledem na lidské zdraví. Fyzioterapii umí doplňovat prvky východní medicíny, psychoterapie a nutriční terapie. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává psychosomatickou komplexní terapii, viscerální terapii a dětskou fyzioterapii, klienty také doprovází jako sportovní trenér ve fitness centru. Setkat se s ním můžete i na kurzech, seminářích a workshopech. Richard Frouz zároveň pracuje ve vědeckém výzkumu Frekvenční terapie pro léčbu dětí s poruchou autistického spektra.

Bc. Martin Batěk DiS., fyzioterapeut a nutriční terapeut

Bc. Martin Batěk DiS.

Martin Batěk vystudoval dva zdravotnické obory: fyzioterapii a nutriční terapii. Zkušenosti získával jak v soukromých ordinacích fyzioterapie, tak ve státních rehabilitačních zařízeních. Díky znalostem obou oborů dokáže vytvořit jedinečnou komplexní terapii pacientům s pohybovými problémy, s vnitřními nemocemi či obezitou. Martin Batěk se věnuje také fyzioterapii sportovců, při které využívá nejmodernější postupy – flossing, fasciální nože, kineziotaping, atd. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává fyzioterapii pohybového aparátu, terapii obezity a nutriční poradenství.

Mgr. Martina Hošťálková, fyzioterapeut, podolog

Mgr. Martina Hošťálková

Martina Hošťálková vystudovala fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni a magisterské studium v Bratislavě. Zkušenosti získávala v soukromých ordinacích a v Mariánských Lázních, kde se věnovala terapii pacientů s vnitřními i pohybovými nemocemi. Má výborné jazykové znalosti, pracuje i se zahraničními klienty hovořící anglickým, německým a ruským jazykem. Martina Hošťálková na sobě stále pracuje, účastní se odborných kurzů a konferencí. Specializuje se na problematiku pánevního dna (urogynekologie) a chodidel (podologie). V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává fyzioterapii pohybového aparátu, podologii a gynekologickou fyzioterapii zaměřenou převážně na pánevní dno a neplodnost.

Bc. Věra Váňová, porodní asistentka

Bc. Věra Váňová

Věra Váňová je porodní asistentka s více než 25letou praxí. Pracuje se ženami všech věkových kategorií. Specializuje se na terapii pánevního dna, komplexní a citlivou péči, která zahrnuje léčbu: pooperačních a poporodních jizev a ran jakéhokoliv stáří, sestupu pánevních orgánů, potíží s udržením moči a stolice, bolestivého pohlavního styku. Kromě znalostí z klasického vzdělání v oboru porodní asistence, dlouholeté praxe v urogynekologické ambulanci Gynekologicko – porodnické kliniky a zkušeností z práce sestry v privátní ambulanci gynekologa, může poskytnout ženám rady v oblasti homeopatie, fytoterapie a čínské medicíny. V neposlední řadě se opírá o vlastní 25letou jógovou praxi a zkušenosti z vedení tanečních kurzů pro ženy zaměřených na aktivaci pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému.

Iveta Vitková, psychosociální poradce

Iveta Vitková

Iveta Vitková absolvovala psychoterapeutický výcvik Life Dynamic, který propojuje principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, NLP a zenbuddhismu. Zaměřuje se nejčastěji na oblasti seberealizace a sebedůvěry (přijetí a poznání sebe sama, rozvoj talentu), rozpoznání a vnímání emocí, přeprogramování starých a neužitečných automatických reakcí/vzorců chování. Pomůže vám pochopit, co a proč se ve vás děje, a společně najdete cestu a způsob, jak problém, se kterým přicházíte, zpracovat k vaší spokojenosti. Iveta Vitková je také odborným autorem článků a poradcem na stránkách www.psychologie.cz

Sestry a recepční VISCERA

Ivana Procházková

Ivana Procházková

Soňa Kasíková

Soňa Kasíková

Nikola Weberová

Nikola Weberová

Zdeňka Petříčková

Zdeňka Petříčková